Kisgyermekgondozó, -nevelő

Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Kinek ajánlott ez a képzés?

Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek nyelvén és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt.

Kiválló választás azoknak akik, felelősségtudattal, kapcsolatteremtő készséggel, empatikus készséggel, türelmességgel, toleranciával, határozottsággal, motiváló készséggel, rugalmassággal, döntésképességgel

rendelkeznek.

Mit dolgozik munkája során, aki elvégzi ezt a képzést?

  • a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus fejlődésük támogatását; mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését végzi;
  • ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, eljárásait. Ezen ismeretek birtokában képes ellátásukat biztosítani és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra;
  • megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását;
  • kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít Észleli az eltérő fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Bátorító, bizalomteli, elfogadó légkört alakít ki;
  • segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt vesz benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon;
  • segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, élményeket közvetít.

Hol tud elhelyezkedni?

A kisgyermekgondozó, -nevelő elhelyezkedhet bölcsődékben, mini bölcsődékben, családi bölcsődékben, munkahelyi bölcsődékben, alternatív napközbeni ellátásban, napközbeni gyermekfelügyeletben és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen.

Felvételi eljárás

5 évfolyamos, szociális ágazat

Szakma azonosító száma: 5 0922 22 02

Kód: 0291

Felvehető tanulók száma: 32 fő

5 év alatt érettségi és kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés szerezhető meg

A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi és pályaalkalmasság

A technikumi osztályokba felvételi vizsga: nincs

Pontszámítás:

Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik maximum: 80 pont (100%).

5-6-7. év végi, 8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv).

 

 

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot