SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum

OM kód: 203033/012 | 4024 Debrecen, Irinyi u. 1.

Intézmény logo

Debreceni SZC Irinyi János Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Karrier

Összes karrierlehetőség

Igazgató (intézményvezető)

Tekintse meg állásajánlatunkat!

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Debreceni SZC Irinyi János Technikum
Iskola címe 4024 Debrecen, Irinyi u. 1.
Honlap www.dszcirinyi.hu
E-mail cím allas@dszc.hu

A meghirdetett állás

Jogviszony időtartama 5 év
Foglalkoztatás jellege Teljes munkaidő
Munkavégzés helye 4024 Debrecen, Irinyi u. 1.
Feladat típusa A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe
Illetmény A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul
Elvárt képzettség A pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:
- a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
- intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és
- oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
- felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
- a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Leírás A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farmasi József főigazgató-helyettes és dr. Sándor Brigitta jogász nyújt, a +36305788592-es telefonszámon, illetve az allas@dszc.hu e-mail címen
Betölthetőség időpontja A munkakör legkorábban 2024. július 2. napjától tölthető be
Jelentkezési határidő 2024. május 6.
Jelentkezés módja A pályázatot elektronikus formában az allas@dszc.hu.e-mail címre, illetve postai úton Szilágyi Sándor főigazgató részére, a 4030 Debrecen, Fokos utca 12. címre kérjük megküldeni. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

Letölthető leírás az álláshirdetésről


Csatolt PDF-ek

Igazgatói pályázati felhívás

Letöltés

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Partnereink

SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum


Debreceni SZC Irinyi János Technikum

4024 Debrecen, Irinyi u. 1.

Telefon: +3652/533-748 (Iskolai ügyintézés)

E-mail: titkarsag@irinyi-debr.edu.hu

OM azonosító: 203033/012

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002421


2024Debreceni SZC Irinyi János Technikum